top of page

Voor de zorgorganisaties

Verpleegster die aan patiënt spreekt
Ben jij op zoek naar kwalitatieve ZZP'ers? 
Story's (5).png

Op het juiste moment beschikken over de juiste zorgverleners, daar zorgen wij samen voor! Wanneer jullie krap zitten in de personeelsplanning, vinden wij een passende zorgverlener om te helpen de juiste zorg te bieden.

 

Veel zorgorganisaties hebben tegenwoordig in toenemende mate te maken met 'gaten' in de dienstroosters. Vaak hebben deze problemen een tijdelijk of incidenteel karakter en is het niet zinvol om daar nieuw personeel voor aan te trekken. Bovendien is het aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel ook geen eenvoudige zaak.

Het tijdelijk inzetten van gemotiveerde helpende, helpende plus, verzorgende (IG) en verpleegkundigen kan dan een prima oplossing zijn. Geen gedoe met contracten, geen hoge overheadkosten, maar direct en flexibel inzetbaar, gemotiveerd personeel tegen een scherp tarief. En zonder bijkomende kosten!

 

Als zorgbemiddelaar zetten wij graag dat extra stapje wanneer het nodig is. Naast kwaliteit is ook snelheid belangrijk. Want als er vraag is naar een zorgverlener, dan is deze vaak echt nú nodig. Wij begrijpen die noodzaak om kwalitatieve zorg altijd te kunnen leveren! Daarom zijn wij 365 dagen per jaar, van 07.00 tot 21.00 uur, telefonisch bereikbaar om jou te ondersteunen.

Wij staan voor persoonlijk contact. Zo weten wij wat er in jullie organisatie speelt en kunnen nog beter inspelen op de specifieke en persoonlijke wensen. Een telefoontje of een email van een opdracht is voldoende. Vervolgens gaat het team van Zorg Ambiance meteen voor jullie aan de slag.

Alle dagen
bereikbaar

Gescreende
ZZP'ers

Geen verborgen
kosten

Kwalitatief en
betrouwbaar

Vaste contact-

personen

No cure,
no pay

Groot netwerk
van ZZP'ers

Dé partij voor
ad hoc diensten

Diverse facturatie mogelijkheden

Manier van diensten uitzetten is fijn. Ik weet dat, wanneer ik een of meerdere diensten uitzet, ze binnen 10 minuten opgelost zijn. Bevestigingen zijn ook heel overzichtelijk en duidelijk.  Gevoel dat jullie ook blijven verbeteren en bezig zijn met kwaliteit van de zorgverleners. Alles is ook bespreekbaar met jullie. Zeer tevreden over jullie invulling voor ad hoc. 

Inovum

FAQ

 • Hoe kan ik mij aanmelden voor de zorgbonus 2021?
  Ben jij in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 via Zorg Ambiance werkzaam geweest bij één of meerdere opdrachtgevers? Dan kun jij een aanvraag indienen voor deze zorgbonus via onderstaande link. Maar LET OP! Je kunt de zorgbonus maar bij één opdrachtgever indienen! Ook als je in deze periode bij meerdere opdrachtgevers hebt gewerkt. Kies daarom de opdrachtgever waar je via Zorg Ambiance in deze periode het meeste werkzaam bent geweest en waar je een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Zorg Ambiance zal jouw aanmelding doorgeven aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor jouw uiteindelijke aanvraag voor de bonus. Meld je aan via: www.zorgambiance.nl/coronabonusaanvraag
 • Hoe zit het als ik bij meerdere opdrachtgevers heb gewerkt?
  Iedere zorgprofessional kan maar één keer de zorgbonus ontvangen. Het is daarom belangrijk dat je bij het aanmelden aangeeft bij welke opdrachtgever je de meeste uren hebt gewerkt en/of een uitzonderlijke prestatie hebt geleverd in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021. Wij melden je gegevens dan bij enkel deze zorgorganisatie.
 • Hoe weet de opdrachtgever dat ik daar heb gewerkt tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021?
  Wanneer jij je aanmeldt via onderstaande link zal Zorg Ambiance de opdrachtgever (waar je de meeste uren hebt gewerkt) informeren. Wij zullen verder ook de gewenste gegevens bij de zorgorganisatie aanleveren. Meld je aan via: www.zorgambiance.nl/coronabonusaanvraag
 • Krijgen alle zorgverleners de zorgbonus uitgekeerd?
  Nee, helaas niet! Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor de bonus is dat de zorgprofessional in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie heeft verricht vanwege COVID-19, door onder uitzonderlijke omstandigheden zorg te bieden. Daarnaast is het net als in 2020 dat zorgprofessionals met een relatief hoog inkomen niet in aanmerking voor de bonus 2021. Een hoog inkomen is een inkomen van meer dan twee keer modaal.
 • Wie bepaalt of ik de zorgbonus krijg uitgekeerd?
  Wij zullen de benodigde gegevens aanleveren bij de betreffende opdrachtgever en hopen dat jij in aanmerking komt voor de bonus. Maar de zorgbestuurders hebben de complexe taak om te beoordelen, vanuit een handleiding van de overheid, welke medewerkers voor de bonus in aanmerking komen. Een accountant van de opdrachtgever kijkt ook nog mee of het allemaal juist is verlopen. Wanneer het verzoek voor jouw aanvraag is goedgekeurd door de zorgorganisatie en wordt ingediend, zal ook de overheid de aanvraag nog beoordelen. Naar verwachting zal het medio oktober zijn wanneer alle aanvragen zijn beoordeeld. Is jouw aanvraag goedgekeurd dan word je door de zorgorganisatie geïnformeerd.
 • Wat is de hoogte van de bonus 2021?
  Voor de bonus van 2021 is een bedrag van €720 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt verdeeld over het totaal aantal goedgekeurde aanvragen. De hoogte van de bonus bedraagt naar verwachting netto tussen de € 200 tot € 240. Het exacte bedrag zal naar verwachting medio oktober bekend zijn, nadat alle aanvragen zijn beoordeeld.
 • Wanneer wordt de zorgbonus uitbetaald?
  Zorgaanbieders kunnen de subsidie aanvragen vanaf dinsdag 15 juni 2021 9.00 uur tot en met dinsdag 27 juli 18.00 uur. Aanvragen die na dinsdag 27 juli 18.00 uur worden ingediend, komen niet voor subsidie in aanmerking. Na het verstijken van de aanvraag datum zal de overheid alle aanvragen beoordelen. Naar verwachting zal dit medio oktober afgerond zijn. Uitbetaling is voorzien voor het eind van 2021. Dit is slechts een indicatie.
 • Tot wanneer kan ik mij aanmelden voor de bonus 2021?
  Aanvraag bonus 2021 bij Zorg Ambiance kan tot 10 juli! Op dinsdag 15 juni 2021 om 09.00 uur opent het aanvraagloket voor zorgaanbieders. Dit loket sluit op dinsdag 27 juli om 18.00 uur. Aanvragen die na dinsdag 27 juli 18.00 uur worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Maar dit is voor de zorgaanbieders! Wij moeten jouw gegevens ruim voor die tijd hebben aangeleverd bij de zorgorganisatie. Zo kunnen zij intern nog nakijken en eventuele aanpassingen doen. Kom jij in aanmerking voor de bonus 2021? Meld je dan zo snel mogelijk aan via deze link!

Met ons netwerk ZZP'ers kunnen we jullie planning snel rondmaken.

We leveren van niveau helpende tot verpleegkundige met voldoende werkervaring. 

bottom of page