top of page

Wat voor voordelen kan je hebben als zzp’er?

Bijgewerkt op: 12 mrt.


Als zzp’er betaal je verschillende belastingen. Eén van de grootste kosten is de inkomstenbelasting die je moet betalen. Bij inkomstenbelasting heb je bij een eenmanszaak als ondernemer recht op mkb-winstvrijstelling. Dit kun je verkrijgen wanneer er wordt voldaan aan het urencriterium. Voldoe jij aan dit criterium dan heb je recht op belastingvoordeel. Van belang hierbij is dat je kunt aantonen dat je in een kalenderjaar minimaal 1225 uur aan je eigen bedrijf hebt besteed. Dat is ongeveer 24 uur per week. De volgende belastingvoordelen of ondernemersaftrek kunnen dan gelden (Let op: dit zijn de bedragen van 2021):

 • Zelfstandigen aftrek Een vast bedrag van €6670,- mag van je winst worden afgetrokken.

 • Startersaftrek Binnen de eerste vijf jaar na de start van het bedrijf mag drie keer gebruikt worden gemaakt van de startersaftrek. Dit bedroeg in 2021 een bedrag van €2.123,-.

 • Oudedagsreserve Een gedeelte winst mag belastingvrij gereserveerd worden voor het pensioen. Let op! Wanneer het pensioen ingaat moet hier wel weer belasting over worden betaald.

 • Meewerkaftrek Als een fiscaal partner meewerk in het bedrijf is er mogelijk recht op meewerkaftrek. Een percentage van de winst mag afgetrokken worden. Het exacte bedrag hangt af van het aantal gewerkte uren van de partner die meewerkt.

Het urencriterium gaat over een kalenderjaar dus geldt van januari tot december. Voorbereidingsuren voor het starten van een bedrijf tellen ook mee. De uren moeten verantwoord kunnen worden als de belastingdienst daarom vraagt. Bij controle kan de belastingdienst tot zeven jaar teruggaan. Door elk jaar aangifte te doen van de inkomstenbelasting controleert de belastingdienst de urenadministratie. Dit gebeurt steekproefsgewijs. Soms wordt er om bewijs gevraagd als mails, afspraken of afschriften.

Alle directe en indirecte werkzaamheden die je verricht in het belang van je bedrijf vallen onder het urencriterium. Een aantal voorbeelden van wat hieronder valt.

Directe werkzaamheden:

 • Voorbereiding op een opdracht

 • Uitvoering van de opdracht

 • Reizen: naar de opdrachtgever, maar ook woon-werkverkeer


Indirecte werkzaamheden:

 • Administratie: boekhouding, facturen maken, rekeningen betalen

 • Acquisitie: contact met potentiële en bestaande klanten, opdrachten binnenhalen, adverteren

 • Scholing: cursussen of opleiding volgen, vakliteratuur bijhouden

 • Werkruimte: onderhouden van pc’s, kantoor opruimen

 • Netwerken: contact leggen met potentiële opdrachtgevers op een netwerkbijeenkomst

 • Het aanschaffen van bedrijfsapparatuur, zoals een telefoon of laptop

 • Marketing: het maken en bijhouden van je website

Wanneer jij geen eenmanszaak hebt, maar een vof of een maatschap. Dan moet elke vennoot of maat 1225 uur in het bedrijf steken. Ieder doet zelf aangifte voor de inkomstenbelasting. Een BV kan geen gebruikmaken van de zelfstandigen- en starteraftrek.

Geschreven door: Julia van de Fliert

Goede zorg regelen we samen!

Zorg Ambiance sinds 2012

bottom of page