top of page

Wat houdt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in?

Bijgewerkt op: 12 mrt.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt verplichtingen aan zorgaanbieders. Zo stelt de Wkkgz wat goede zorg precies is en hoe jij goede kwaliteit zorg levert. Maar ook wat jij, of een patiënt, moet doen met klachten en bij incidenten. De wet geldt voor alle zorgaanbieders, hoe groot of klein de organisatie ook is. Van zorginstellingen tot jou als zzp’er moet voldoen aan de wet.


Het doel van de Wkkgz is veiligheid en kwaliteit van de zorg te verbeteren. Patiënten moeten met deze wet kunnen vertrouwen op goede zorg en een vlotte, juiste en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. Door het creëren van transpiratie en openheid over klachten en gebeurtenissen, kunnen we leren van eerdere incidenten, veranderingen doorvoeren en zo de zorg verbeteren.


Het is voor jou als ZZP'er belangrijk dat je aan kunt tonen dat je goede zorg verleent en gericht bent op het verbeteren van je zorgverlening. Om dit te kunnen bewijzen moet je voor jezelf een kwaliteitssysteem inrichten. Uit dit kwaliteitssysteem dient te blijken dat je goed hebt nagedacht en professionele standaarden volgt. Maar je zult ook aan moeten tonen hoe je omgaat met klachten en incidenten. En daarnaast vooral hoe je hiervan tijd tot tijd op terugkijkt, reflecteert en verbeteringen op doorvoert. Het is belangrijk dat als er iets fout gaat rondom een patiënt, dit in het vervolg voorkomen wordt. Dat kan alleen als je leert van wat er eerder gebeurd is.


De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz.


Een volledig overzicht met alle verplichtingen vanuit de Wkkgz voor ZZP'ers in de zorg kun je hier downloaden.

Goede zorg regelen we samen!

Zorg Ambiance sinds 2012

bottom of page