top of page

Meldplicht 1 januari 2022 komt dichterbij. Heb jij je al aangemeld?

Bijgewerkt op: 30 dec. 2021

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Deze wet eist een meldplicht voor alle bestaande én startende zorgaanbieders, dus ook zelfstandige zorgprofessionals. Ben je enkel werkzaam voor eigen cliënten werkzaam, of werk jij via een zorgorganisatie: ook jij moet je melden bij de Inspectie!


Doel van de Wtza

Het voornaamste doel van de meldplicht is het verbeteren van de zorgkwaliteit. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wil met deze wet een beter beeld krijgen van alle zorgaanbieders en hun kwaliteit van zorg. Daarnaast willen zij dat zorgaanbieders zich nog beter realiseren aan welke (kwaliteits-)eisen ze moeten voldoen. Alle zorgaanbieders dienen vooraf kennis te hebben genomen van de wettelijke eisen die gevraagd worden voor de uitoefening van het vak.


Door de introductie van de Wtza worden heel veel zorgverleners die nu niet geregistreerd staan bij de IGJ, straks wel bekend.


Meldplicht voor bestaande én nieuwe zelfstandige zorgverleners.

Zzp’ers die willen starten, moeten zich voor de start van hun zelfstandige carrière al goed voorbereiden. Als je na 1 januari 2022 gaat starten, dan moet je je melden voordat je start met zorgverlening. Bestaande zorgverleners (ook zzp’ers) moeten zich binnen zes maanden na inwerkingtreding van de Wtza melden bij IGJ, dus uiterlijk 1 juli 2022! Meld je jezelf niet of te laat als startende of al actieve zelfstandig zorgverlener aan, dan kun je een boete krijgen. Deze kan oplopen tot € 21.750.


Je kunt je nu al melden

Ook al gaat de meldplicht pas in op 1 januari 2022, is het nu al mogelijk je te melden. Op deze manier heb jij je goed voorbereid en heb je dat alvast geregeld. De vragenlijst die je moet beantwoorden past nog niet helemaal bij zelfstandige zorgverleners. De Wtza vervangt per 1 januari 2022 de huidige Wtzi. Op dit moment is die Wet toelating op de zorginstellingen (Wtzi) nog van kracht. De vragenlijst die je voorgeschoteld krijgt op meldennieuwezorgaanbieders.nl is gericht op zorginstellingen, niet op zzp’ers. Met de Wtza op 1 januari komt er straks een nieuwe digitale vragenlijst die naar verwachting beter zal aansluiten bij zelfstandige zorgverleners. Wil je je nu al melden? Ga dan naar:
Na 1 januari 2022 melden? Doe dat dan via:
Hoe werkt de vragenlijst?

Het gaan om een digitale vragenlijst die rekening houdt met jouw situatie. Als jij eigen cliënten hebt, dan ben je formeel als ‘solistisch werkend zorgaanbieder’ actief en is er meer wet- en regelgeving op jou van toepassing. De vragenlijst die je dan moet invullen zal langer zijn. Wanneer je alleen bij zorgorganisaties werkt, zal de vragenlijst korter zijn. Dit komt omdat een deel van de verantwoordelijkheden die jij draagt bij de opdrachtgever horen. Iedereen vult een eigen vragenlijst in, waarmee je jezelf meldt bij de IGJ. Aanmelden kan dus nu al via bovenstaande link!


Hoe voldoe je aan de Wtza?

Deze Wet toelating op zorgaanbieders (Wtza) vervangt de Wet toelating op zorginstellingen (Wtzi). De Wtzi was alleen bedoeld voor zorginstellingen en niet voor de zorgverleners. Bij de Wtza dienen zorgverleners zich wel te melden.

Wat belangrijk is om te beseffen, is dat de eisen waar je aan moet voldoen al sinds 2016 vast liggen. Deze eisen veranderen ook niet en liggen vast binnen de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz). De nieuwe Wtza zorgt vooral voor dat je verplicht wordt gesteld jezelf als zelfstandig zorgverlener te melden. Ook moet je bevestigen dat je op de hoogte bent van de Wkkgz eisen waaraan je moet voldoen. Maar de Wkkgz-eisen zelf veranderen dus niet! Met de verplichte meldplicht ben je bekend bij de Inspectie. Je hebt daarmee formeel aangegeven op de hoogte te zijn van de eisen waar je aan moet voldoen.


Wat voor vragen zou je kunnen verwachten?

  • Ben jij bevoegd en bekwaam om de zorg te bieden die je levert?

  • Heb je duidelijk geformuleerd welke doelgroepen jij bedient?

  • Heb jij een opleidingsplan?

  • Houd jij de relevante ontwikkelingen van jouw vak bij?

  • Weet je hoe je zorg moet declareren en registreren?

  • Bewaak jij de kwaliteit van zorg die jij levert?

  • Weet jij met welke richtlijnen, protocollen en instructies jij moet werken?

  • Is er een kwaliteitskader op jouw werkzaamheden van toepassing? Bijvoorbeeld het kwaliteitskader wijkverpleging of gehandicaptenzorg.

Met het antwoord geven op dit soort vragen, bevestig jij dat je op de hoogte bent en weet waar jouw verantwoordelijkheden liggen. Tijdens de registratie hoef jij hiervoor geen bewijzen aan te leveren. Maar!! Er bestaat de kans dat jij een bezoek of telefoontje krijgt van de Inspectie. Er worden dan vragen gesteld die dieper ingaan op de vragenlijst en jouw verplichtingen. Het is dus belangrijk dat jij je verdiept en voorbereid op deze verplichtingen die op jou van toepassing zijn vanuit de Wkkgz.


Alle informatie centraal

toetredingzorgaanbieders.nl is de nieuwe website van het Ministerie waar ze alle informatie over de Wtza voor je hebben gebundeld.


Wil je meer lezen? Kijk ook eens naar de checklist die beschikbaar is gesteld om je voor te bereiden.


Goede zorg regelen we samen!

Zorg Ambiance sinds 2012

bottom of page