top of page

FAQ

 • Hoe kan ik mij aanmelden voor de zorgbonus 2021?
  Ben jij in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 via Zorg Ambiance werkzaam geweest bij één of meerdere opdrachtgevers? Dan kun jij een aanvraag indienen voor deze zorgbonus via onderstaande link. Maar LET OP! Je kunt de zorgbonus maar bij één opdrachtgever indienen! Ook als je in deze periode bij meerdere opdrachtgevers hebt gewerkt. Kies daarom de opdrachtgever waar je via Zorg Ambiance in deze periode het meeste werkzaam bent geweest en waar je een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Zorg Ambiance zal jouw aanmelding doorgeven aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor jouw uiteindelijke aanvraag voor de bonus. Meld je aan via: www.zorgambiance.nl/coronabonusaanvraag
 • Hoe zit het als ik bij meerdere opdrachtgevers heb gewerkt?
  Iedere zorgprofessional kan maar één keer de zorgbonus ontvangen. Het is daarom belangrijk dat je bij het aanmelden aangeeft bij welke opdrachtgever je de meeste uren hebt gewerkt en/of een uitzonderlijke prestatie hebt geleverd in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021. Wij melden je gegevens dan bij enkel deze zorgorganisatie.
 • Hoe weet de opdrachtgever dat ik daar heb gewerkt tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021?
  Wanneer jij je aanmeldt via onderstaande link zal Zorg Ambiance de opdrachtgever (waar je de meeste uren hebt gewerkt) informeren. Wij zullen verder ook de gewenste gegevens bij de zorgorganisatie aanleveren. Meld je aan via: www.zorgambiance.nl/coronabonusaanvraag
 • Krijgen alle zorgverleners de zorgbonus uitgekeerd?
  Nee, helaas niet! Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor de bonus is dat de zorgprofessional in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie heeft verricht vanwege COVID-19, door onder uitzonderlijke omstandigheden zorg te bieden. Daarnaast is het net als in 2020 dat zorgprofessionals met een relatief hoog inkomen niet in aanmerking voor de bonus 2021. Een hoog inkomen is een inkomen van meer dan twee keer modaal.
 • Wie bepaalt of ik de zorgbonus krijg uitgekeerd?
  Wij zullen de benodigde gegevens aanleveren bij de betreffende opdrachtgever en hopen dat jij in aanmerking komt voor de bonus. Maar de zorgbestuurders hebben de complexe taak om te beoordelen, vanuit een handleiding van de overheid, welke medewerkers voor de bonus in aanmerking komen. Een accountant van de opdrachtgever kijkt ook nog mee of het allemaal juist is verlopen. Wanneer het verzoek voor jouw aanvraag is goedgekeurd door de zorgorganisatie en wordt ingediend, zal ook de overheid de aanvraag nog beoordelen. Naar verwachting zal het medio oktober zijn wanneer alle aanvragen zijn beoordeeld. Is jouw aanvraag goedgekeurd dan word je door de zorgorganisatie geïnformeerd.
 • Wat is de hoogte van de bonus 2021?
  Voor de bonus van 2021 is een bedrag van €720 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt verdeeld over het totaal aantal goedgekeurde aanvragen. De hoogte van de bonus bedraagt naar verwachting netto tussen de € 200 tot € 240. Het exacte bedrag zal naar verwachting medio oktober bekend zijn, nadat alle aanvragen zijn beoordeeld.
 • Wanneer wordt de zorgbonus uitbetaald?
  Zorgaanbieders kunnen de subsidie aanvragen vanaf dinsdag 15 juni 2021 9.00 uur tot en met dinsdag 27 juli 18.00 uur. Aanvragen die na dinsdag 27 juli 18.00 uur worden ingediend, komen niet voor subsidie in aanmerking. Na het verstijken van de aanvraag datum zal de overheid alle aanvragen beoordelen. Naar verwachting zal dit medio oktober afgerond zijn. Uitbetaling is voorzien voor het eind van 2021. Dit is slechts een indicatie.
 • Tot wanneer kan ik mij aanmelden voor de bonus 2021?
  Aanvraag bonus 2021 bij Zorg Ambiance kan tot 10 juli! Op dinsdag 15 juni 2021 om 09.00 uur opent het aanvraagloket voor zorgaanbieders. Dit loket sluit op dinsdag 27 juli om 18.00 uur. Aanvragen die na dinsdag 27 juli 18.00 uur worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Maar dit is voor de zorgaanbieders! Wij moeten jouw gegevens ruim voor die tijd hebben aangeleverd bij de zorgorganisatie. Zo kunnen zij intern nog nakijken en eventuele aanpassingen doen. Kom jij in aanmerking voor de bonus 2021? Meld je dan zo snel mogelijk aan via deze link!

We kunnen niet wachten om jou te helpen bij het vinden van
de juiste zorgverlener. Bel ons vandaag nog!

bottom of page